… kakva će biti naša budućnost? 

u restoranu

u muzeju

razgovor

na plaži

na stadionu

zaljubljeni par

u razgledanju grada

„Bojim se onog trenutka kad tehnologija bude premašila našu ljudskost. Tada će na svijetu postojati tek jedna kompletna generacija idiota.“ Einstein

Da ne bude zabune, i ja sam uveliko dio ove generacije.