Sexy odeća- previše za premlade

Da li proizvođači odeće pomažu da se od mladih devojaka naprave seksualni objekti? Prema novom istraživanju, čak 30% dostupne odeće za mlade u Americi previše otkriva, ili prosto rečeno, previše je seksi. Po mišljenju istraživača, ovi nalazi imaju ozbiljan uticaj na to kako devojke sebe procenjuju prema seksualizovanom modelu ženske fizičke privlačnosti. Sa pitanjem seksualnog … Pročitajte više Sexy odeća- previše za premlade

Pušači veruju da su „gold“, „light“ i „slims“ cigarete manje štetne

Uprkos tome što su naslovi na cigaretama poput „light“ zabranjeni, pušači u zapadnim zemljama (a slobodno možemo reći, i kod nas) i dalje veruju da su neke cigarete manje štetne od ostalih. U stvarnosti, sve marke cigareta nose isti nivo rizika za pušače, uključujući i blage i one sa niskim nivoom katrana. U istraživanju objavljenom … Pročitajte više Pušači veruju da su „gold“, „light“ i „slims“ cigarete manje štetne

Povezanost samovrednovanja i ponašanja na online socijalnim mrežama

U novoj studiji objаvljenoj u čаsopisuCyberpsychology, Behavior and Social NetworkingUniverzitetа Bаfаlo, istrаživаč Mаjkl A. Stefаnone i njegove kolege otkrili su dа žene koje vrednuju sebe samo na osnovu svog fizičkog izgleda imаju tendenciju dа na društvenim mrežama stavljaju više  fotogrаfija i da imaju veću mrežu onlajn prijatelja. Rezultаti ukаzuju nа to dа žene koje se snažno identifikuju … Pročitajte više Povezanost samovrednovanja i ponašanja na online socijalnim mrežama