Sedam etičkih pitanja u vezi sa Vaskrsom

Evanđeoski izveštaji o Vaskrsu dati su kao jednostavno saopštenje o jednom izuzetno radosnom događaju. Nema patetike, nema politike, nema polemike, nema domišljanja, nema izmišljanja. Učenicima mnoge stvari nisu bile jasne, pa ni samo vaskrsenje. Tako čitamo: "A kad silažahu sa gore, zabrani im (Isus) da nikome ne kazuju šta su videli, sve dok Sin Čovečiji ne … Pročitajte više Sedam etičkih pitanja u vezi sa Vaskrsom