Povezanost upotrebe kanabisa i ranijeg javljanja mentalne bolesti

Povezanost kanabisa i problema mentalnog zdravlja je sve jasnije. Najnovija istraživanja pokazuju da ova droga ubrzava pojavu šizofrenije čak za nekoliko godina. Istraživanje u kom su se pratili podaci 20 000 psihotičnih pacijenata, pokazalo je da je bolest dijagnostifikovana skoro tri godine ranije kod korisnika marihuane, u odnosu na pacijente koji je nisu konzumirali. Rezultati … Pročitajte više Povezanost upotrebe kanabisa i ranijeg javljanja mentalne bolesti