Gdje biste vi voljeli umrijeti?

Sahrana u selu ima poseban izgled i uticaj na ljude. Ona je jedan od najboljih, do sada izmišljenih, pozitivnih uticaja na ljude koji su izgubili nekoga. Ukoliko osoba boluje i bolest je na smrt, ona tu smrt nikada ne dočekuje niti dočeka sama. Uvijek je tu neko od rodbine, komšija i poznatih ljudi, koji sjedi … Pročitajte više Gdje biste vi voljeli umrijeti?