Vukov prevod Novog zavjeta

Vuk Stefanović Karadžić se rodio 6. ili 7. novembra 1787. godine u Tršiću, a umro je januara ili februara 1864. godine u Beču. Bio je član deset međunarodnih učenih društava i akademija nauka, počasni doktor nauka, počasni građanin Zagreba i Poreča, počasni član više univerziteta i instituta, i nosilac tri ruska, dva austrijska, jednog pruskog … Pročitajte više Vukov prevod Novog zavjeta

Kritički pregled Novog savremenog prevoda Biblije – 2. dio

Prije nekog vremena sam počeo Kritički pregled Novog savremenog prevoda (NSP) Biblije, nakon što sam dobio neka pitanja. Nakon (relativno) kraće pauze nastavljam sa pregledom ovog prevoda koji se još uvijek može naći samo kao besplatni .pdf primjerak (ukoliko nije u međuvremenu izašao iz štampe). U prvom navratu ispitivao sam postavku da je jevanđelje po … Pročitajte više Kritički pregled Novog savremenog prevoda Biblije – 2. dio

Kritički pregled Novog savremenog prevoda Biblije – 1. dio

Nedavno sam dobio nekoliko pitanja (nešto lično a nešto putem emaila) o novom savremenom prevodu Biblije, koji mnogi predstavljaju i doživljavaju kao najbolji prevod do sada na „našim“ (ne pitajte me koji su to prostori) prostorima. Posebnu kvalitetu ovom prevodu, tvrdi se, daje prevod jevanđelja po Mateju sa jevrejskog jezika. Bez ikakve želje i potrebe … Pročitajte više Kritički pregled Novog savremenog prevoda Biblije – 1. dio