Pošlji, Gospode,
Utjehe u mraku,
U ovoj noći
Što se život zove.
Daruj mi duhu
Svijetlu volju jaku,
Da uvijek stupam
Na podvige nove.
Slaveći Tebe,
Da istinu zborim
Drugu i bratu,
Silniku i robu;
Za pravdu da se
Uz pravedne borim
I s njima šibam
Poroke i zlobu.
Ohrabri srce
Da, u času svakom,
Vjeruje, ljubi
I oprašta zlijem,
Kô tvoje sunce
Neskvrnjenom zrakom –
Da njime svuda
Smrzle duše grijem.
Pošlji, Gospode,
Utjehe u mraku,
U ovoj noći
Što se život zove
Daruj mi duhu
Svijetlu volju jaku,
Da uvijek stupam
Na podvige nove.
Aleksa Šantić